جانی آیو: روند ساخت آیفون 10 نیم دهه طول کشید

 آیفون ۱۰ در نظر اپل، ناب‌ترین تجلی از آیفون و اوج تکامل این محصول است. اما بنا به اظهارات طراح ارشد آن، مسیر رسیدن به این کمال، مملو از ناکامی و شکست بوده است.