طراحی دفتر کار Swinerton؛ سن دیگو کالیفرنیا

دفتر کار Swinerton واقع در شهر سن دیِگو، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی آی دی استودیو طراحی شده است.