گرندپری ژاپن 2017 با قهرمانی همیلتون و ناکامی مجدد فتل و فراری به پایان رسید

ساعاتی پیش همیلتون موفق شد با قهرمانی در گرندپری ژاپن ۲۰۱۷، اختلاف خود با فتل را به ۵۹ امتیاز رسانده و گام بلندی برای قهرمانی فصل بردارد.