۱۳ خودروی اسپورت که با کمتر از ۴۰ هزار دلار می‌توان خرید

با ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان در خارج کشور چه خودروهایی می‌توان خرید؟ در مقاله پیش رو به این سوال پاسخ خواهیم داد.