۱۶ مهر: تولد هنری لویی لوشاتلیه شیمی‌دان برجسته فرانسوی

۱۶۷ سال پیش در چنین روزی، هنری لویی لوشاتلیه شیمی‌دان برجسته فرانسوی متولد شد. لوشاتلیه یکی از تاثیرگذارترین شیمی‌دانان اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی به شمار می‌رود.