‌مشکلات سختی که هر کارآفرین موفقی آن‌ها را تجربه می‌کند

جلوگیری از ورشکستگی و به موفقیت رساندن یک کسب‌و‌کار، بخش از سختی‌های کارآفرینی است. مشکلات دیگری نیز وجود دارند که ادامه‌ی مسیر را سخت می‌کنند.