بیش از ۷۰۰۰ خودروی خارجی در انبارهای گمرک

پس از بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، شواهد از وجود بیش از ۷۰۰۰ خودرو در محوطه های گمرکی خبر می‌دهند.