حذف تیم ایران در آغاز مسابقات خودروهای خورشیدی استرالیا

مسابقات خودروهای خورشیدی استرالیا با حذف زود هنگام تیم غزال ۴ به عنوان نماینده ایران به دلیل عدم دریافت امتیاز فنی لازم، آغاز به کار کرد.