مانور دیدنی رنجرور پلاگین هیبرید با امواج دریا

رنجرور پلاگین هیبرید P400e، در اولین چالش خود در مقابل دو شناگر ماهر قرار می‌گیرد؛ ویدئوی این رقابت تماشایی را تماشا کنید.