نقد فیلم Spider-Man: Homecoming - مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

فیلم Spider-Man: Homecoming با اینکه شروع ضعیفی دارد، با استفاده مناسب از بازیگرانش مانند مایکل کیتون، توانسته یک قصه جذاب را روایت کند.