هفته نامه ویدیویی ۷۲: از مشکلات بازی های ایرانی در IMGA تا نسخه جدید Horizon Zero Dawn

در هفته‌نامه ویدیویی این هفته، از مورد عجیب بازی‌های نامزد ایرانی در جشنواره IMGA می‌گوییم و سری هم به نسخه جدید Horizon Zero Dawn می‌زنیم.