۱۷ مهر: زادروز میهایلو پاپین، دانشمند صرب تبار امریکایی

۱۵۹ سال پیش در چنین روزی میهایلو پاپین، فیزیکدان صرب تبارِ آمریکایی در بخش صربستان امپراتوری اتریش متولد شد. شهرت این دانشمند بزرگ بخاطر کار بر روی تماس‌های تلفنی راه دور بوده است.