افزایش ارزش سهام سامسونگ با پیش‌بینی رکوردشکنی در تابستان ۲۰۱۷

به گزارش رویترز ارزش سهام سامسونگ به دلیل پیش‌بینی رکوردشکنی این شرکت از نظر سوددهی در تابستان ۲۰۱۷ نزدیک به ۴.۵ درصد رشد کرد.