اپل و استیون اسپیلبرگ برای تولید مجموعه ویدیویی Amazing Stories به توافق رسیدند

بر کسی پوشیده نیست که اپل در پی ورود به حوزه‌ی تولید محتوا است و حال به گزارش وال‌ استریت ژورنال کاپرتینویی‌ها با استیون اسپیلبرگ برای تولید یک سریال همکاری خواهد کرد.