اینتل برنامه‌ ساخت عینک واقعیت افزوده‌ خود را کنار گذاشت

دشواری‌ها و چالش‌های پیش‌روی واقعیت افزوده و محصولات آن باعث شده تا اینتل برنامه‌ی ساخت عینک واقعیت افزوده‌ی خود را کنار بگذارد.