بیت کوین زیر ذره بین؛ پول رمزنگاری شده چرا و چگونه متولد شد؟

با افزایش اهمیت روزافزون بیت کوین و فناوری پول‌های رمزنگاری شده، بر آن شدیم در پرونده‌ای ویژه به بررسی این تکنولوژی بپردازیم.