جعبه گشایی نسخه محدود بازی Dishonored 2

نسخه محدود بازی Dishonored 2، یک نسخه‌س محبوب بسیار جالب با یک ماسک بسیار زیبا است و زومجی این نسخه را جعبه‌گشایی می‌کند.