زادگاه رضا شاه پهلوی کجاست؟

آیا می‌دانید خانه‌ای که رضا شاه پهلوی در آن به دنیا آمد در کدام شهر است و اکنون چه وضعیتی دارد؟