۱۸ مهر، اولین آتش سوزی بزرگ هسته ای در تاریخ

۶۰ سال پیش در چنین روزی، اولین آتش‌سوزی بزرگ هسته‌ای تاریخ در کارخانه‌ی تجهیزات اتمی واینداسکیل (Windscale) در انگلستان رخ داد.