۵ راه آسان و ارزان برای ایجاد نمونه اولیه یک استارتاپ

نمونه‌های اولیه یک راه سریع و ارزان برای بازخورد گرفتن از مشتری‌ها هستند و استارتاپ‌ها می‌توانند به کمک بازخورد مشتری‌ها، موفقیت خود را تضمین کنند.