بازار کامپیوترهای شخصی همچنان رو به افول است

به گزارش گارتنر، بازار کامپیوترهای شخصی برای دوازدهمین سه‌ماهه‌ی متوالی افت عرضه را تجربه کرده است.