فناوری در حال نابود کردن بزرگ‌ترین دارایی انسان است

اگر فکر می‌کنید فناوری باعث شده تا وقت بیشتری از دست دهید و توجه کمتری به آن‌چه در اطرافتان می‌گذرد داشته باشید، بد نیست این مقاله را مطالعه کنید.