هدست ۱۹۹ دلاری آکیولس گو معرفی شد

دقایقی پیش آکیولس در جریان برگزاری کنفرانس خود از هدست واقعیت مجازی جدید خود با نام آکیولس گو رونمایی کرد.