اپل پتنتی را برای بند ساعت با قابلیت خودتنظیمی ثبت کرد

اپل پتنتی را ثبت کرده است که براساس آن بند ساعت‌های هوشمند این کمپانی قابلیت خودتنظیمی مطابق با اندازه‌ی مچ دست دارند.