روش های ساده برای مدیریت زمان

وقتی لیست وظایف روزانه‌ی ما زیاد و شلوغ می‌شود، به‌جای اینکه هم‌زمان خودمان را به چندین کار مشغول کنیم، بهتر است وقتمان را به‌طور بهینه برنامه‌ریزی کنیم.