طراحی دفتر کار مگنتیک؛ نیویورک

دفتر کار مگنتیک واقع در نیویورک، توسط شرکت معماری و دکوراسیون داخلی HUXHUX Design طراحی شده است.