معرفی استارتاپ: تولید کننده بسته بندی خوراکی مواد غذایی

یک استارتاپ سبز در اندونزی، مواد غذایی را در پاکت‌هایی بسته‌بندی می‌کند که از گیاهان دریایی تولیدشده‌اند و به‌تنهایی مواد خوراکی کاملاً سالمی هستند.