نقد فیلم ترسناک Raw - خام

 RAW که یک فیلم ترسناک فرانسوی است، به روشی نامتعارف در احساسات دوران بلوغ کندوکاو می‌کند.