کاوش‌ها در زیلاندیا اطلاعات زیادی در مورد گذشته‌ زمین بیان می‌کند

پژوهشگران به تحقیق و جمع آوری داده در مورد قاره‌ی تماما زیر آب زیلاندیا مشغول شده‌‌اند تا در نهایت اطلاعات مهمی از گذشته‌ی پیچیده‌ی کره‌ی زمین به دست آورند.