آمازون قابلیت تشخیص صدای افراد مختلف را به الکسا اضافه کرد

کمپانی آمازون امکان تشخیص صدای افراد مختلف و پخش موسیقی بر اساس سلایق این افراد را به سیستم الکسا اضافه کرد.