توسعه‌ تکنولوژی واقعیت مجازی فیسبوک ویژه‌ کنسرت‌ها و برنامه‌های زنده

شرکت فیسبوک که به‌عنوان مالک آکیولس شناخته می‌شود، در حال توسعه‌ی فناوری واقعیت مجازی موسوم به ونوس برای کنسرت‌ها و برنامه‌های زنده است.