قوانین عجیب و غریب در کره شمالی

کره شمالی کشوری مرموز با قوانین سختگیرانه است. اما عجیب و غریب‌ترین قوانین کره شمالی کدامند؟