مسیر هموار گوگل برای دستیابی به ارزشی برابر با 1000 میلیارد دلار

تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که گوگل با حفظ روند کنونی می‌تواند پیش از هر کمپانی دیگری به ارزشی برابر با 1000 میلیارد دلار دست یابد.