ممنوعیت تردد خوردوهای درون‌سوز در  فرانسه و هلند تا سال ۲۰۳۰

فرانسه و هلند اعلام کردند تا سال ۲۰۳۰، تردد خودروهای بنزینی و دیزلی در اکثر شهرهای این کشورها ممنوع خواهد شد.