مهمترین نگرانی های مشترک کارآفرینان

تحقیقات و نظرسنجی‌های  سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهند که برخلاف انتظار، مهم‌ترین نگرانی کارآفرینان، رشد و توسعه‌ی کسب‌وکار نیست.