هکر‌های کره‌ی شمالی اطلاعات نظامی کره‌ی جنوبی را به سرقت بردند

گزارش شده است که هکر‌های کره‌شمالی حجم زیادی از اطلاعات نظامی کره‌ی جنوبی، شامل نقشه‌هایی برای ترور رهبر کره‌ی شمالی کیم جونگ-اون را سرقت کرده‌اند.