ویژگی‌های ناخوشایند آپدیت پاییز ویندوز ۱۰

آپدیت پاییز ویندوز ۱۰ تا یکی دو هفته‌ی آینده عرضه خواهد شد. بسیاری از شما مشتاقانه در انتظار عرضه‌ی این آپدیت هستید، اما شاید برخی تغییرات اعمال شده کامتان را تلخ کند.