۲۱ مهر، انتخاب گرینویچ به عنوان نصف النهار مبدا

۱۳۳ سال پیش در چنین روزی، کنفرانس بین‌المللی نصف‌النهار تصمیم گرفت که نصف‌النهار گرینویچ را به عنوان مبدا زمانی و محاسباتی انتخاب کند.