با مشکل خویشاوندسالاری در محیط کار چه کنیم

رابطه‌سالاری یکی از علائم عینی فساد اداری است که سلامت محیط کار را به‌صورت جدی تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، بهترین راهکارهایی که در اختیارداریم چیست؟