ویژگی هایی که باعث موفقیت یک رهبر می‌شوند

مهم‌ترین وظیفه‌ی رهبران کسب‌وکار، هدایت تیمی است که با وجود تمام مشکلات و موانع، برای رسیدن به اهداف نهایی شرکت تلاش می‌کند.