فیزیکدانان احتمالا توضیحی برای سه بعدی بودن جهان یافته‌اند

فیزیکدانان به تازگی یک نظریه‌ی جدید را ارائه داده‌اند که می‌تواند توضیح دهد چرا جهان ما تنها سه بعد از فضا را به تصرف خود درآورده است.