توسعه فرایند ساخت هشت نانومتری سامسونگ به اتمام رسید

سامسونگ روند توسعه‌ی فرایند ۸ نانومتری خود را با وعده‌ی بهبود عملکرد و بهره‌وری تراشه‌ها به اتمام رساند.