نگاهی به ردیاب سامسونگ کانکت تگ

سامسونگ در جریان کنفرانس توسعه دهندگانش در سن‌فرانسیسکو از یک گجت کوچک با عنوان Connect Tag رونمایی کرد.