اجرای آزمایشی مشاهده‌ی پست های بوکمارک شده در نسخه وب اینستاگرام

بر اساس گزارش کاربران The Verge، اینستاگرام مشغول آزمایش قابلیت جدیدی برای مشاهده‌ی پست‌های بوکمارک شده در نسخه وب است.