برنامه Scheduled SMS: زمانبندی پیامک برای ارسال در آینده - زوم اپ

Scheduled SMS اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید پیامک‌های خود را برای ارسال در آینده زمان‌بندی کنید.