دست رباتیک از طریق سیستم عصبی خود قادر به دریافت حس لامسه خواهد بود

تاکنون فناوری موفق به ساخت انواع پروتزها و بازوهای رباتیک برای افراد نقص عضو شده است. اما اولویت مهم بازیابی حس لامسه و کمک به بهبود تجربه‌ی کاربری است.