نگاهی به تصاویر نسل جدید بمب‌ افکن استراتژیک توپولوف ۱۶۰

روس‌ها اخیرا از اولین نمونه‌ی تولیدشده از نسل جدید بمب‌افکن توپولوف ۱۶۰ با کد M2 رونمایی کرده‌اند.