ستاره شناسان دورترین سیاه‌ چاله در عالم شناخته‌شده را کشف کردند

گروهی از ستاره‌شناسان به‌تازگی یک سیاه‌چاله بسیار بزرگ را در فاصله‌ی ۱۳ میلیارد سال نوری از زمین، شناسایی کرده‌اند که دورترین سیاه‌چاله کشف‌شده به شمار می‌رود.