میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای داخلی

گزارش میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای شرکت های داخلی در سه ماهه تابستان 96 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در این تحقیق که از میان 88262 نفر از خریداران خودروهای داخلی و وارداتی 16 شرکت عرضه کننده خودرو صورت گرفته است، میزان رضایت مشتریان از شرکت های عرضه کننده ...

نوشته میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش خودروهای شرکت های داخلی ( 3 ماهه دوم 96) اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.