تحویل ۴ دستگاه مرسدس کلاس S به وزارت خارجه

بخش تشریفات وزارت امور خارجه کشورمان، ۴ دستگاه مرسدس بنز کلاسS که به نظر میرسد از نوع  S400 هیبرید هستند، وارد ناوگان خود کرده است.